Fiscale voordelen van stoelmassage

De overheid stimuleert stoelmassage bij bedrijven met fiscale voordelen. Wij hebben de verschillende regelingen voor u op een rij gezet.

Stoelmassage en de fiscus
Gezond personeel vraagt om een optimaal arbeidsomstandighedenbeleid, inclusief het beleid om ziekte van werknemers te voorkomen.
Stoelmassage kan hieraan meewerken!
Daarom stimuleert de overheid stoelmassage bij bedrijven met fiscale voordelen.
De kosten van stoelmassage zijn bij structurele inzet aftrekbaar van de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Arbo-plan
Als werkgever dient u volgens de Arbo-wet voor een goede werkplek te zorgen en goede voorlichting te geven over het voorkomen van beroepsziekten. Daarnaast dient u uw werknemers voldoende rustmogelijkheden te bieden.
Wilt u dat de kosten voor stoelmassage worden gezien als bedrijfskosten? Dan moet u stoelmassage opnemen in uw Arbo-plan. De stoelmassage vindt plaats gedurende de werktijd en er wordt geen eigen bijdrage van de werknemer gevraagd.

Is stoelmassage een vrije verstrekking?
Over de verstrekking van stoelmassage hoeft u als werkgever onder bepaalde voorwaarden geen loonbelasting af te dragen. Stoelmassage is een zogenaamde vrije verstrekking als:
• u een ARBO-plan heeft,
• de stoelmassage daar deel van uitmaakt,
• de stoelmassage tijdens werktijd plaatsvindt,
• de werknemer geen eigen bijdrage is verschuldigd,
• er geen sprake is van een aanmerkelijke privébesparing van de werknemer.

EU-subsidies
De overheid stimuleert maatregelen om het ziekteverzuim te stabiliseren. Daarom kan zij EU-subsidies toekennen aan bedrijven en instellingen. Zo'n subsidie kan oplopen tot 100% van de kosten. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met een subsidiespecialist.

Bronnen
• De Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001, artikel 43, tweede lid voor een vrije ARBO-verstrekking,
• de Arbeidsomstandighedenwet 1998
• www.minfin.nl
• www.belastingdienst.nl

Let op!
Wetten en regels veranderen. Bedrijfsmassages.com kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid van de fiscale gegevens.